#NaszaFlagaPL

Ogólnopolski konkurs plastyczny

dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

O konkursie

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”.
3. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).
4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.
5. Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy.
6. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej naszaflaga.pl.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Tu podaj tekst alternatywny

Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw
(prace bez flagi nie będą oceniane).

Wyślij zgłoszenie do konkursu

Pula nagród!

8000 zł

W każdej kategorii:

I

nagroda
2000 PLN

II

nagroda
1000 PLN

III

nagroda
500 PLN

Dodatkowo zostanie rozdanych po 10 wyróżnień w każdej kategorii.

WYWIEŚ FLAGĘ

Wywieś flagę i daj nam znać, gdzie wisi. Zaznaczymy ją na interaktywnej mapie.

Pokażmy, że są nas miliony!

#Nasza flaga

Poznaj etykietę flagową.

Dowiedz się, jakie zasady należy stosować wieszając flagę państwową Rzeczpospolitej.

Wspieraj patriotyczne wychowanie

Zamów biało-czerwoną - cegiełkę budującą fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży

PATRONAT MEDIALNY