9 czerwca, 2020

Informacje o konkursie

Kolejna edycja konkursu plastycznego #NaszaFlaga planowana jest na wiosnę 2023 r.


#NaszaFlagaPL

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

O konkursie:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 • Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).
 • Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.
 • Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu koniecznie przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Pracy nie zgłasza nauczyciel.
 • Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 14 maja 2022 r., wypełniając formularz na stronie internetowej: naszaflaga.pl.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrody:

W każdej kategorii:
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Do pobrania:

plakat
regulamin

 

Faq (najczęściej zadawane pytania)

 

Kontakt:

kontakt@naszaflaga.pl

 


Tematy prac konkursowych

 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną prezentującą postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego lub wydarzenie z życia Prymasa Tysiąclecia.
 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
 5. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).
 6. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.